Az ígéretes innovatív ötletek 95%-a nem jut piaci fázisba.

Az innovatív ötletek piacra jutásának időszükséglete 3-10 év.

A hazai szabadalmak száma drasztikusan visszaesett.

Ami könnyen másolható, azt nem célszerű szabadalmaztatni.

Világszabadalom nem létezik!

Nem innováció barát a hazai társadalmi és gazdasági környezet.

„A kisvállalkozónak minden ingyen kell, de ami ingyen van annak nincs értéke”.

Ha van pénz az még egyáltalán nem garantálja a sikert!

A mit és hogyan ezerszer fontosabb, mint a mit miért nem!

Az államnak nem megoldania kell minden problémát, hanem olyan struktúrát kell kialakítania, amely képes azok megoldására!

Az innovációs ügynökségi szolgáltatások nélkül elképzelhetetlen a hazai innováció dinamikus fejlődése!

INNOVÁCIÓ = CSAPATMUNKA

Hogyan lehetünk Európa egyik leginnovatívabb nemzete?

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Köszönetnyilvánítás

Az innováció jelentősége és hazai helyzete

Innovatív ötletek, kutatás-fejlesztési eredmények

Ötletek, kutatás-fejlesztési eredmények fajtái és keletkezésük

Ötletadók, ötletgazdák, kutatók, fejlesztők és feltalálók

A szellemi tulajdon védelme

Innováció menedzserek

Projektötletek, kutatási eredmények gyűjtése, szűrése

Az ötlettől az üzleti sikerig folyamat lépései

A fejlesztést megelőző fázis

Fejlesztési fázis

A termék piacra vitele

A tervezés jelentősége és fontossága

Piackutatás

Marketing

Az üzleti modell, az értékesítés megtervezése és az értékesítési csatornák

Üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány készítése

Prezentáció és üzleti tárgyalások

Vállalkozás alapítás és vállalkozásfejlesztés

Start-up és spin-off vállalkozások alapításának kérdései

Cégalapítás előtti lépések, eldöntendő kérdések

Vállalkozásalapítási alapismeretek

Vállalkozások működtetésének és fejlesztésének legfontosabb kérdései

Innováció menedzsment projektek finanszírozása

Saját forrás

Pályázatok

Hitelek

Intézményi magvető tőke

Vállalati befektetők, inkubátorházak

Közösségi finanszírozás

Üzleti angyalok

Kockázati tőketársaságok

Licenc és know-how értékesítés

A licenc és know-how értékesítés előkészítése

A licenc és know-how értékesítés főbb lépései

Az üzleti siker szintjei és lehetőségei

A hazai innovációmenedzsment intézményrendszer

A hazai innovációmenedzsment jövője

Az innovációs ügynökségek feladatai

Javaslatok a hazai innováció fejlesztésére

Honnan hová juthatunk?

Definíciók, fogalmak és rövidítések jelentése

Tárgymutató

Felhasznált irodalom

Melléklet – A megemlített innovációs ötletek

Innovatív és az innováció folyamatát támogató vállalkozások bemutatása