Somogyi Miklós

Találd ki, valósítsd meg, légy sikeres!

Innovációmenedzsment ismeretek és tapasztalatok

Kinek szól a könyv? Ebben a könyvben igyekeztem minden olyan tudást, ismeretet és tapasztalatot összegyűjteni, illetve rendszerezni, ami segítheti az új, innovatív ötletek és kutatási eredmények üzleti hasznosítását. Reményeim szerint jól használhatják az ötletgazdák, kutatók és fejlesztők, az innovációs projektek gazdái, az innováció menedzserek, a KKV-k vezetői, egyetemi oktatók és hallgatók, valamint az üzleti angyalok, befektetők és talán az innovációs intézményrendszer munkatársai is. 

Ez a könyv nem tankönyvnek készült, nem is tudományos eredményeket összefoglaló, értékelő és bemutató mű, hanem a több évtizedes innovációmenedzsment területén szerzett tapasztalataim összefoglalása. Ha a termék-, eljárás- és szolgáltatás innovációban találkoznak valamilyen problémával, megoldandó feladattal és fellapozzák, áttekintik a megfelelő fejezetet és kapnak egy új gondolatot vagy inspirációt a továbblépéshez, akkor a könyvem elérte a célját

A weboldal célja kettős:

  • Szeretnék vitát generálni a hazai innováció helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről.
  • Természetes cél pedig a könyv értékesítése

oldal

ábra

táblázat

kép

illusztráció

innovációk bemutatása