Az ígéretes innovatív ötletek 95%-a nem jut piaci fázisba.

Az innovatív ötletek piacra jutásának időszükséglete 3-10 év.

A hazai szabadalmak száma drasztikusan visszaesett.

Ami könnyen másolható, azt nem célszerű szabadalmaztatni.

Világszabadalom nem létezik!

Nem innováció barát a hazai társadalmi és gazdasági környezet.

„A kisvállalkozónak minden ingyen kell, de ami ingyen van annak nincs értéke”.

Ha van pénz az még egyáltalán nem garantálja a sikert!

A mit és hogyan ezerszer fontosabb, mint a mit miért nem!

Az államnak nem megoldania kell minden problémát, hanem olyan struktúrát kell kialakítania, amely képes azok megoldására!

Az innovációs ügynökségi szolgáltatások nélkül elképzelhetetlen a hazai innováció dinamikus fejlődése!

INNOVÁCIÓ = CSAPATMUNKA

Hogyan lehetünk Európa egyik leginnovatívabb nemzete?

Bevezetés

Az innovációt sokan sokféleképpen definiálták már. A kifejezés eredeti forrása a latin innovo, megújít, illetve in-novare kifejezés, ami azt jelenti újulásban. Az innovációnak számos területe és széles szakirodalma van, de ez a könyv csak azzal a folyamattal foglalkozik, amely egy új termék-, eljárás- vagy szolgáltatás ötlet, kutatási eredmény megszületésétől a megvalósításig, azaz a piaci bevezetésig tart. Az innovációmenedzsment mindazon tevékenységet jelenti, amely az innováció megvalósítási folyamatát segíti.

Kinek szól a könyv? Ebben a könyvben igyekeztem minden olyan tudást, ismeretet és tapasztalatot összegyűjteni, illetve rendszerezni, ami segítheti az új ötletek és kutatási eredmények üzleti hasznosítását. Reményeim szerint jól használhatják az ötletgazdák, kutatók és fejlesztők, az innovációs projektek gazdái, az innováció menedzserek, a KKV-k vezetői, valamint az üzleti angyalok, befektetők és talán az innovációs intézményrendszer munkatársai is. Ez a könyv nem tankönyvnek készült, nem is tudományos eredményeket összefoglaló, értékelő és bemutató mű, hanem a több évtizedes innovációs menedzsment területén szerzett tapasztalataim összefoglalása.

Az innovációmenedzsment nagyon összetett és sokrétű feladat, ahol az üzleti sikerhez akár többféle út is vezethet, aminek során többször kerülhetünk rövidebb-hosszabb zsákutcába. Az egyes folyamatokra, feladatokra sok esetben nem lehet kizárólagos megoldásokat adni, sokan valljuk, hogy az ötlettől a piacig vezető úton sokszor a kreativitás és a kitartás segít legyőzni a nehézségeket. A felmerülő kérdéseket, problémákat és elkerülhető buktatókat talán sikerült több oldalról megvilágítani. Egy-egy fejezetben számos kérdés is szerepel, aminek a megvitatása, megválaszolása segíthet a projektet megvalósító csapatnak a helyes döntések meghozatalában.

Több mint negyven éve foglalkozom innovációval, gépészmérnök vagyok, voltam kutató, kutató intézeti igazgató, sikeres, illetve tönkrement vállalkozó, innovációs központ stratégiai igazgatója, befektetési tanácsadó, befektetési társaság igazgatója, részese lehettem másokkal közösen kidolgozott szabadalmaknak, készítettünk és értékesítettünk know-how-kat, licenceket, segítettem számos ötlet és kutatási eredmény piaci bevezetését, azaz tapasztalatokat szereztem az innovációmenedzsment gyakorlatilag összes területén. Egyik alapítója és több, mint egy évtizedig elnökségi tagja voltam a Magyar Innovációs Szövetségnek. Az elmúlt negyven évben több száz innovatív ötletet és kutatási eredményt volt alkalmam megismerni és különböző szinten segíteni ezeknek a projekteknek a piacra kerülését. Széleskörűnek gondolt, az innovációmenedzsment szinte összes területére kiterjedő személyes tapasztalataim alapján határoztam el, hogy az ismereteimet, gondolataimat megpróbálom összefoglalni, közreadni. A könyv írása közben jöttem rá, hogy mennyire hiányosak az ismereteim, így sok részletkérdéssel kapcsolatban gyűjtöttem különböző információkat, beszélgettem más szakértőkkel. A különböző fejezetekben elkerülhetetlen módon vannak apróbb ismétlések, mert a különböző szempontú megközelítés miatt több oldalról is vizsgálom a folyamatokat, de remélem, hogy ez csak olyan mértékű, ami jobban segít feldolgozni az információkat. Fontos kérdés például, hogy egy innovációs ötletet mikor érdemes, mikor célszerű szabadalmaztatni, ez a kérdés például többször, több helyen előkerül.

Ez a könyv elsősorban a jelenlegi magyarországi társadalmi és gazdasági környezetben próbál hasznos ismereteket összegyűjtni az innovációmenedzsment gyakorlatából elsősorban sokéves gyakorlati tapasztalatok összefoglalásával. Az innováció jelentőségének és a hazai helyzetének, jelenlegi problémáinak vázlatos áttekintése után a különböző innovatív ötletek, kutatási eredmények, valamint az innovációs folyamatok szereplői kerülnek bemutatásra, majd az ötlettől az üzleti sikerig folyamat legfontosabb lépéseivel ismerkedhetünk meg. Külön fejezetek szólnak az innovációmenedzsment folyamat kritikus elemeiről, a tervezésről, a vállalkozás alapításról, a projektek finanszírozásáról, illetve a licenc és know-how értékesítésről. Az üzleti siker szintjei és lehetőségei talán a könyv legfontosabb fejezete. A hazai innováció menedzsment intézményrendszer bemutatása után az utolsó fejezetben az innovációmenedzsment jövőjével kapcsolatban számos olyan megválaszolatlan kérdés került megfogalmazásra, aminek megválaszolása lehetővé tenné a hazai innováció helyzetének pontosítását. Több innovációs szakértő által megfogalmazott néhány problémára, hiányosságra bemutatásra kerültek megoldási javaslatok, ezek közül a legfontosabb a működő, információkat gyűjtő és szolgáltató, valamint kapcsolatokat építő innovációs ügynökségek kérdése.

Sokunk meggyőződése, hogy a gazdasági felzárkózás egyik legjobb lehetősége a termék-, eljárás- és szolgáltatás innováció! Évek óta foglalkoztat többünket, hogyan lehetünk Európa egyik leginnovatívabb nemzete. Sokan hiszünk benne, hogy a sok ötlet és kevés piacra juttatott termék országából a tengernyi innovációs ötlet és sok új termék országát fogjuk megvalósítani az emberekben meglévő kreatív magyar szellem, gondolkodás és az új ötletekben rejlő lehetőségek jobb kihasználásával. Számos innováció menedzserrel, szakértővel egyetértünk abban, hogy az innováció lehet az ország gazdasági fejlődésének egyik motorja, ezért fontos, hogy olyan módszereket találjunk, adaptáljunk, illetve fejlesszünk, amelyek alkalmasak lehetnek a hazai ötlettől a piacig tartó folyamat gyorsítására.

Szeretném, ha úgy tekintenének erre a könyvre és úgyis használnák, mint az innováció művezetésére szolgáló kiadványt. Ha a termék-, eljárás- és szolgáltatás innovációban találkoznak valamilyen problémával, megoldandó feladattal és fellapozzák, áttekintik a megfelelő fejezetet és kapnak egy új gondolatot vagy inspirációt a továbblépéshez, akkor a könyvem elérte a célját. Igyekeztem néhány olyan valós történetet is beépíteni az egyes fejezetekbe, amelyek talán színesítik, olvasmányosabbá teszik a leírtakat. Ezek a részek dőlt betűkkel szerepelnek a könyvben, a mellékletben megtalálhatják az ezekhez a részekhez kapcsolódó szabadalmak, termékfejlesztési projektek rövid leírásait is. A kiemelten fontosnak tartott szakszavak, kifejezések jelentését a könyv végén találják a „Definíciók, fogalmak és rövidítések” cím alatt, utána pedig következik a tárgymutató, ami segíthet megtalálni az olvasót érdeklő legfontosabb információkat.

Azok a jó könyvek és előadások, aminek egy-egy mondatára, gondolatára vagy üzenetére évek múlva is emlékezünk, ha az a tudás és ismerethalmaz, amit el akartunk sajátítani szinte észrevétlenül épült be a saját gyakorlatunkba, gondolkodásunkba. Gondolják meg! Hány könyvet olvastunk, hány előadáson, továbbképzésen vettünk részt az elmúlt évtizedekben és ebből a rengeteg ismeretből, információból vajon mire emlékszünk? Remélem, hogy az innováció iránt érdeklődő minden olvasó talál valami hasznosat, elgondolkodtatót vagy célul kitűzhető inspirációt, amiért érdemes volt elolvasni részben vagy egészben ezt a könyvet.