Az ígéretes innovatív ötletek 95%-a nem jut piaci fázisba.

Az innovatív ötletek piacra jutásának időszükséglete 3-10 év.

A hazai szabadalmak száma drasztikusan visszaesett.

Ami könnyen másolható, azt nem célszerű szabadalmaztatni.

Világszabadalom nem létezik!

Nem innováció barát a hazai társadalmi és gazdasági környezet.

„A kisvállalkozónak minden ingyen kell, de ami ingyen van annak nincs értéke”.

Ha van pénz az még egyáltalán nem garantálja a sikert!

A mit és hogyan ezerszer fontosabb, mint a mit miért nem!

Az államnak nem megoldania kell minden problémát, hanem olyan struktúrát kell kialakítania, amely képes azok megoldására!

Az innovációs ügynökségi szolgáltatások nélkül elképzelhetetlen a hazai innováció dinamikus fejlődése!

INNOVÁCIÓ = CSAPATMUNKA

Hogyan lehetünk Európa egyik leginnovatívabb nemzete?

Kiemelések a könyvhöz fűzött ajánlásokból

Cégvezetőként nap mint nap szembesülök azzal, mennyi kihívást rejt magában az innovációra való törekvés. Mennyi nehézség árán lehet eljutni addig, hogy egy ötletből kézzelfogható termék legyen, s a neheze, ami nekünk magyaroknak különösen nehéz, hogy az ötletünket hogyan vigyük piacra, hogyan tudunk üzletet csinálni, még csak ezután következik.

Ma a vízcsapot megnyitva is az innovációról hallunk, még sincs leírt, valós okkeresés, miért is adják egyre kevesebben a fejüket innovációra, miért csúszunk egyre hátrébb a nemzetközi összehasonlításban. A könyv célja, hogy segítse az olvasót egy ötlet sikerre viteléhez vezető úton. A kötetet forgatva teljeskörű tájékoztatást kaphatunk arról, mi kell ahhoz, hogy egy innováció sikeres legyen, mindezt érthetően, olvasmányos példákkal alátámasztva, az esetleges buktatók, lehetséges zsákutcák elkendőzése nélkül. Ne keressük a könyvben a „királyi utat”, egy-egy részletével nyugodtan vitatkozzunk is, hiszen a szerző több évtizedes gyakorlati tapasztalata, levont következtetései pont arra az innovatív gondolkodásra is ösztönöznek, melynek végeredménye az innovációnk sikere lehet.

Farkas József

Sanatmetal Kft ügyvezető

Gábor Dénes és Jedlik Ányos-Díjas innovatőr

Tisztelt olvasó, egy rendkívüli hiánypótló írást tart a kezében. Évtizedek óta tudjuk, hogy az innováció az a „csodaszer”, amely a nyersanyagokban szegény kis országokat a fejlődés és a jólét útjára tudja vezérelni. Ennek ellenére hazánk nem jól teljesít ezen a területen. Az igazi okokat őszintén tárja fel ez a könyv, és megoldási javaslatokat is ad az innováció felpörgetésére.

dr. Ábrahám László

Villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök

A könyv nagyon jól szerkesztett fejezetekből áll, amelyek egymásra épülése logikus és az egyes tématerületeket tömören, célirányosan a napi gyakorlat szemszögéből világítja meg. Nagyon fontosnak tartom, hogy a könyv teljes terjedelmében visszaköszön az innováció lényege: új termék-, eljárás-, és szolgáltatás ötletek hasznosítása, nemzetközi piacra vitele. A hazai innovációmenedzsment rendszerrel kapcsolatos javaslatokat igen megszívlelendőnek tartom. Véleményem szerint a könyvet minden innovációval foglalkozó szakember jól használhatja a napi gyakorlatában és segítségével lényegesen több innovációs ötletből lesz üzleti siker.

Falk György

Varinex Zrt

stratégiai igazgató, az Igazgatóság elnöke

ipari professzor, Gábor Dénes díjas gépészmérnök

A szerző könyve tanulságos és hiánypótló kézikönyv, amely az innovációs lánc minden szereplőjének helyét és szerepét meghatározza az innovációs folyamatban, az elméleti megközelítésen kívül gyakorlati példák is erősítik a könyv értékét. Különös hangsúlyt fektet a könyv az innovációs folyamat elemeinek és szereplőinek, valamint az innováció magyarországi jelenének tapasztalataira és a szükséges változtatásaira. Az innovációs lánc szereplői tevékenységének összekapcsolásában kiemelkedő szerepe lehet az innováció menedzsereknek és az innovációs ügynökségeknek.

Polgárné Májer Ildikó

üzleti angyal és innovációs menedzser

Átfogó, az innovációs folyamat rengeteg aspektusát tárgyaló kézikönyvet tarthat kezében az olvasó, amelynek kiemelkedő erénye és szakmai szempontból talán legizgalmasabb része a sok gyakorlatból hozott példa, amely egy gyakorlati szakember interpretálásában szervesen illeszkedik az elméleti kérdéseket is tárgyaló fejezetekbe.

Magyar Dániel

ELTE Innovációs Központ igazgató

A jelen kötet szerzőjének tiszteletre méltó munkássága hosszú évtizedek óta szorosan kapcsolódik a hazai innovációhoz. Nagy hiba lett volna, ha az innovációmenedzsment folyamata során felhalmozódott szerteágazó, de mégis összefüggő, egymásra épülő ismeretanyagot és értékes tapasztalatait nem osztotta volna meg a hazai innováció képviselőivel. A szerző a magyar innovációs ötletek és különösen a piacközeli stádiumban lévő fejlesztési eredmények hasznosításának útjában álló akadályok meghatározásán túlmenően számos értékes szervezeti, szervezési, finanszírozási és a törvényi kereteket illető javaslatot is tesz annak érdekében, hogy a rendszer működésének hatékonyságát és az eredmények értékükön történő hasznosítását elősegítse.

Bolyky János Antal

Gábor Dénes-díjas villamosmérnök, mérnök-közgazdász

Kreatív nép a magyar! Mégis alig látszik ez a számokon, mélyponton a nemzeti szabadalmi bejelentések száma, a jó ötleteknek is csak a töredéke jut el a piacig, pedig nem kellene, hogy így legyen. Különösen akkor nem, ha az innovációtól várjuk nemzetünk előrébb jutását. Ezért is tartom hiánypótlónak a szerző átfogó, gyakorlati kézikönyvét. Nagy segítség lehet azoknak, akik fejlesztenek, feltalálnak valamit hazánkban. Mit ér a találmány, ha nem tudjuk végig vinni az innováció buktatókkal teli labirintusán. Ez a könyv nem csak térképet ad a labirintushoz, hanem gyakorlati tanácsokkal is ellát, hogy mire számítsunk, ha nekivágunk e szép, de nehézségekkel teli útnak. A könyv ugyanakkor a potenciális befektetőket is ellátja tanáccsal. Külön öröm számomra, hogy az innováció mellett az attól szinte elválaszthatatlan innovációvédelemhez is kapunk útmutatást.

Pintz György

szabadalmi ügyvivő

Ez a munka valójában egy ellenőrző lista is a cégvezetők számára, akik innovatív projektek megvalósításával kapcsolatosan szeretnének mélyebb ismeretekre szert tenni. A szerző egy bölcsességből és gyakorlati tapasztalatból született rendszert vázolt fel, ami, ha már holnaptól működne, tényleg alkalmas lenne arra, hogy a mű címében jelzett célt elérje. Őszintén remélem, hogy meghalljuk ezt a jobbító szándékú kiáltást, és legalább egy próbát tesznek a döntéshozók, hogy az innovációmenedzsment korábbi tapasztalatait ne engedjük elveszni a köztudatból.

Bózsik András Pál

igazgatóhelyettes

Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.